Personnel

ผู้บริหาร

  • thumbnail

    นายณัฐภณ ดวงท้าวเศษ

    ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู

  • thumbnail

    นายอาณัติ ผาพรม

    รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู

^