ข่าวสารจากเว็บไซต์

จดหมายข่าวประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเลย หนองบัวลำภู ครั้งที่ 6/2566
จดหมายข่าวประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเลย หนองบัวลำภู ครั้งที่ 6/2566

23 มิ.ย. 2566 0 446

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเลย หนองบัวลำภู ตามโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ครั้งที่ 6/2566

จดหมายข่าว การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2566 วันที่ 15 มิถุนายน 2566
จดหมายข่าว การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2566 วันที่ 15 มิถุนายน 2566

22 มิ.ย. 2566 0 401

การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2566

จดหมายข่าวสพม.เลย หนองบัวลำภู ประชุมบุคลากร ประจำเดือนพ.ค.66
จดหมายข่าวสพม.เลย หนองบัวลำภู ประชุมบุคลากร ประจำเดือนพ.ค.66

22 พ.ค. 2566 0 417

วันจันทร์ ที่ 22 พฤษภาคม 2566 นายณัฐภณ ดวงท้าวเศษ ผอ.สพม.เลย หนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุมบุคลากรในสังกัดสพม.เลย หนองบัวลำภู ทุกกลุ่มงาน เพื่อรับฟังนโยบายเร่งด่วนการขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษา และรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แลกเปลี่ยนเ

จดหมายข่าวประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2566
จดหมายข่าวประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2566

27 มี.ค. 2566 0 637

วันที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายณัฐภณ ดวงท้าวเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพม.ลยนภ. ตามโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ครั้งที่ 3/2566 เพื่อรับทราบข้อราชการต่า

จดหมายข่าวประชุมคณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู
จดหมายข่าวประชุมคณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู

16 ก.พ. 2566 0 548

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 นายณัฐภณ ดวงท้าวเศษ ผอ.สพม เลย หนองบัวลำภู ร่วมกับคณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู เข้าร่วมประชุมทางไกลแบบออนไลน์ (Conference)

^