รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายเศรษฐการ บรรเทา

กลุ่มบุคลากรบุคลากรกลุ่มอำนวยการ

ตำแหน่งนักวิชการพัสดุชำนาญการพิเศษ

รายละเอียดผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

ที่อยู่

โทรศัพท์0804110949

อีเมล

^