รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายอาณัติ ผาพรม

กลุ่มบุคลากรผู้บริหาร

ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์0957925156

อีเมล

^