หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

 

รายงานผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561


การเลื่อนขั้นเงินเดือนครู

ดาวน์โหลด

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กำหนดปฏิทินการปฏิบัติงานการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำการศึกษา 2561 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  รายละเอียดเพิ่มเติม

VTR การประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ ว21/2560 และรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ดาวน์โหลด  https://goo.gl/w6Ti9G (เนื้อที่ทั้งหมด 19.2 GB)

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประชาสัมพันธ์ส่งผลงานเข้าประกวดโครงการ พลังเล็กเปลี่ยนโลก ปี7 
     
การรับสมัครโครงการประกวด "ค่ายเยาวชนช่อสะอาดต้านทุจริต" ประจำปี 2562 
     
ขอเชิญเข้าร่วมประกวด นวัตกรรมประชาธิปไตย เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ ประจำปี 2562 
      ขอเชิญเข้าร่วมประกวด นวัตกรรมประชาธิปไตย เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ ประจำปี 2562 www.parliament.go.th/innovation/
เปิดรับสมัครแล้วจ้า ‼️ #ยุวชนประชาธิปไตย 2562 
      สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ขอเชิญเยาวชน ชาย-หญิง อายุระหว่าง 15 - 20 ปี ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญหรือสายอาชีพ และระดับอุดมศึกษา (ทั้งรัฐและเอกชน) สมัครเข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2562 รุ่น1 ระหว่างวันที่
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้
 
 
ภาพกิจกรรม
 
ท่านสามารถ รับชมรูปภาพกิจกรรม สพม.19 โดยเข้าเว็บไซต์ http://prsesao19.blogspot.com และ https://th-th.facebook.com/sesao19

ปฏิทินการกรอกข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนสังกัด สพม.19 ประจำปีการศึกษา 2561
 

ปฏิทินการกรอกข้อมูลสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2561

ขั้นที่

การดำเนินงาน

ระยะเวลา

ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC)
 1. ข้อมูลนักเรียน ภาคเรียนที่ 1
 

 

บันทึกข้อมูลนักเรียนรายบุคคลต้นปีการศึกษา 2561 ทางระบบ Data Mamagement Center http://portal.bopp-obec.info/obec61 15 มิ.ย. – 30 ต.ค. 2561

 

ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลนักเรียนรายบุคคล   เพื่อเก็บข้อมูลการเคลื่อนย้ายของนักเรียน นักเรียนออกกลางคัน นักเรียนเสียชีวิต   นักเรียนซ้ำซ้อน และยืนยันข้อมูล ทางระบบ Data   Management Center / ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของโรงเรียนในสังกัด 15 มิ.ย. – 30 ต.ค. 2561
 2. ข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2561  

 

บันทึกข้อมูล/ตรวจสอบแก้ไข ข้อมูลนักเรียนสิ้นปีการศึกษา ด้วยระบบ Data Management  Center 1 มี.ค. – 30 เม.ย. 2562
3. ข้อมูล DMC รอบ 10 มิ.ย. 2562 15 พ.ค. -10 มิ.ย. 2562
4. ข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้าง B-Obec
  บันทึกข้อมูลผ่านเว็บไซต์ http://bobec.bopp-obec.info/  1มิ.ย. - 30 มิ.ย. 2561
5. ข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการการศึกษา (E-MIS)
  บันทึกข้อมูลผ่านเว็บไซต์ http://data.bopp-obec.info/emis ข้อมูลครุภัณฑ์ในโรงเรียน- ข้อมูลด้านเทคโนโลยีในโรงเรียน- ข้อมูลตามแบบสอบถามการศึกษาเพื่อปวงชน (EFA)- ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูอัตราจ้าง   ลูกจ้างต่างๆ ทั้งในงบประมาณและนอกงบประมาณ ที่มีอยู่ในโรงเรียนในปัจจุบัน 1มิ.ย. - 30 มิ.ย. 2561
     

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ การบรรจุและแต่งตั้ง
 


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มงานต่างๆ สพม.19
 


เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
 


ข่าวสารจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ
 


ข่าวสารจากโรงเรียนทั่วประเทศ