จำนวนผู้เข้าชม 757 ครั้ง วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559
รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ3 การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์โครงการ รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ประจำปี2559
           เข้าร่วมการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์โครงการ รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ประจำปี2559 ประเภทมัธยมศึกษา จาก สำนักงานคณะกรรมการ วิจัยแห่งชาติ (วช.) จำนวน 3 รายการ คือ 1. ผลงาน คีมจับกิ๊ปเดินสายไฟฟ้าเอนกประสงค์ 5in1 ประเภทสิ่งประดิษฐ์เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ3 รับโล่ เงินรางวัล 15000 บาท ประกอบด้วย นางสาวพิมพ์อักษร เรืองอยู่ ชั้น ม. 5/2 นายเจษฏา นาเหนือ ชั้น ม. 5/7 นายมานะ วงชารี ชั้น ม. 5/5 2. ชุดตอนกิ่งอัจฉริยะ ประเภทสิ่งประดิษฐ์เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้ ได้เข้าร่วมการแข่งขัน ประกอบด้วย นายสุริยา พุทธสีมา ชั้น ม. 5/5 นางสาวสโรชา ใหทอง ชั้น ม. 5/2 และ นายเอกพันธ์ เข็มจันทร์ ชั้น ม. 6/2 3. เครื่องดูดสุญญากาศ จากถังน้ำดื่ม ประเภท ลดการใช้พลังงาน ได้เข้าร่วมการแข่งขัน ประกอบด้วย นางสาวสายธาร กิ่งของ ชั้น ม. 4/1 นางสาวอัญณิชา จันทวงศ์ ชั้น ม. 4/1
[ ผู้รายงาน : นายสุรไกร ไกรศรีทุม /ร.ร.สุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ ]

   [ เข้าสู่ระบบ ]    [ ปิดหน้าจอนี้ ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (จังหวัดเลย-หนองบัวลำภู)
อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42100
โทรสาร. 0-42xx-xxxx