จำนวนผู้เข้าชม 655 ครั้ง วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย ได้รางวัลที่ 3 เหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ
           โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย ได้รับรางวัลที่ 3 หรือ รองชนะเลิศอันดับที่ 2 รางวัลเหรียญทอง โครงงานออกแบบและเทคโนโลยี ม.ปลาย เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ที่ โรงแรมรอแยลเบญจาและเมืองทองธานี เมือ ก.พ.58 ที่ผ่านมา ซึ่งนักเรียนแข่งขันประกอบด้วย นายธนชาติ ใหญ่เลิศ นายณัฐสิทธิ์ พงษ์อุทธา และนายวิจิตรกร สุพรรณ์ นักเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ม.5 โดยมีครูที่ปรึกษา คือ นายพิษณุวัชร์ สวัสดี (ครูการงานอาชีพและเทคโนโลยี) และนายสงกรานต์ บุตตะวงค์ (ครูวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์) ต้องขอขอบพระคุณ สพม.เขต 19 คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนทุกคน และผู้ที่ให้กำลังในทุกท่านด้วยครั้บ/ค่ะ
[ ผู้รายงาน : โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย ]

   [ เข้าสู่ระบบ ]    [ ปิดหน้าจอนี้ ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (จังหวัดเลย-หนองบัวลำภู)
อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42100
โทรสาร. 0-42xx-xxxx