จำนวนผู้เข้าชม 568 ครั้ง วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2557
ทีมสื่อสร้างสรรค์ Creative Media@L.A.W. รับทุนผลิตสื่อจากจังหวัดเลย
           ทีมสื่อสร้างสรรค์ Creative Media@L.A.W. ได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายธนวัฒน์ พลอยโสภณ มอบป้ายทุน และเกียรติบัตร จากการเป็นผู้ผลิตสื่อวีดีโอสารคดีท่องเที่ยวจังหวัดเลย (ภาคภาษาอังกฤษ) โดยมีท่านผู้อำนวยการสงวนวุฒิชัย ภาโนชิต นำทีมครูและนักเรียน ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ บริเวณเสาธง โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา
[ ผู้รายงาน : โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา ]

   [ เข้าสู่ระบบ ]    [ ปิดหน้าจอนี้ ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (จังหวัดเลย-หนองบัวลำภู)
อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42100
โทรสาร. 0-42xx-xxxx