จำนวนผู้เข้าชม 593 ครั้ง วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2557
ชนะเลิศโครงงานนานาชาติ
           รางวัลชนะเลิศโครงงานฟิสิกส์พลังงาน ระดับนานาชาติ ประเทศญี่ปุ่น The 1st Prize Energy Research Project Presentation ในงาน Shizuoka Kita Youth Science Engineering Forum SKYSEF 2014) ณ เมืองชิซูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 8-12 สิงหาคม 2557 นับเป็นรางวัลชนะเลิศปีที่ 2 ขอแสดงความยินดีกับครูบอย ครูส้มโอ ครูเอ๋ พร้อมนักเรียนคนเก่ง คือ น้องกวิส น้องพิว น้องหนุ่ย พร้อมขอบพระคุณ สพฐ. คณะกรรมการบริหารโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผอ.ทินกร นนทการ คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนทุกคน สำหรับความสำเร็จอีกครั้งมีปีนี้
[ ผู้รายงาน : โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย ]

   [ เข้าสู่ระบบ ]    [ ปิดหน้าจอนี้ ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (จังหวัดเลย-หนองบัวลำภู)
อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42100
โทรสาร. 0-42xx-xxxx