จำนวนผู้เข้าชม 1963 ครั้ง วันอังคารที่ 06 กุมภาพันธ์ 2556
นักเรียนโรงเรียนศรีสงครามวิทยา คว้ารางวัลศิลปะเด็กนานาชาติ ครั้งที่ 42 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
           รางวัลศิลปะเด็กนานาชาติ ครั้งที่ 42 ( The 42st International Children’s Art Exhibition) ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เด็กนักเรียนไทยสร้างชื่อเสียงด้านศิลปะได้รับรางวัล 4 รางวัล จากนิทรรศการศิลปะเด็กนานาชาติครั้งที่ 42 ( The 42st International Children’s Art Exhibition) ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ตามที่ เครือข่ายสถานีโทรทัศน์วัฒนธรรมเพื่อสังคมญี่ปุ่น ( The Nippon Television Network Cultural Society )ร่วมกับมูลนิธิเพื่อศิลปศึกษา ( Foundation For Art Education ) และกระทรวงการศึกษา ศิลปกรรม กีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีญี่ปุ่น โดยการสนับสนุนของกระทรวงการต่างประเทศ หนังสือพิมพ์โยมิรุอิ และอีกหลายหน่วยงานภาครัฐบาลและเอกชน ได้จัด นิทรรศการศิลปะเด็กนานาชาติ ครั้งที่42 ณ กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น จากผลการตัดสินของคณะกรรมการนานาชาติผลงานศิลปะเด็กไทยจาก ศูนย์ศิลป์สิรินธร โรงเรียนศรีสงครามวิทยา อ.วังสะพุง จ. เลย ได้รับรางวัลถึง 4 รางวัล คือ รางวัลเกียรตินิยมเหรียญทอง (Gold Award) จำนวน 2 รางวัล 1. นายถิรนัย เต้จั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3 2. นายปรัชญา พลซา มัธยมศึกษาปีที่ 6/10 รางวัลเกียรตินิยมเหรียญเงิน (Silver Award ) จำนวน 2 รางวัล 1. นายเกียรติศักดิ์ ดวงบุปผา มัธยมศึกษาปีที่ 3/6 2. นายชลวิทย์ อินทะวงษ์ มัธยมศึกษาปีที่ 5/10 16 มกราคม 2555 รางวัลการแระกวดวาดภาพ “ครูดี ตามรอย พระผู้ทรงเป็นครูของแผ่นดิน” จัดโดยสำนักงานคุรุสภา กรุงเทพมหานคร ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 3 รางวัล ได้แก่ 1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 1. รางวัลชมเชย ได้แก่ เด็กชายเกียรติศักดิ์ ดวงบุปผา 2.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 1. รางวัลรองชนะเลิศ ประเภททีม 1. นายเกรียงไกร แก้วสุวรรณ 2. นายพรพิรุณ สารีแก้ว 2. รางวัลชมเชย ประเภททีม 1. นายปรัชญา พลซา 2. นางสาววชิราภรณ์ กองน้อย
[ ผู้รายงาน : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สพม.19 ]

   [ เข้าสู่ระบบ ]    [ ปิดหน้าจอนี้ ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (จังหวัดเลย-หนองบัวลำภู)
อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42100
โทรสาร. 0-42xx-xxxx