จำนวนผู้เข้าชม 933 ครั้ง วันอังคารที่ 05 กุมภาพันธ์ 2556
นักเรียนในสังกัด สพม.19 จำนวน 4 คน 4 โรงเรียน เข้ารอบชิงชนะเลิศ 5 คนสุดท้ายเพลงไทยลูกทุ่ง
           เมื่อคืนวันที่ 4 กุมภาพันธ์ ณ เวทีกลางงานกาชาด “ดอกฝ้ายบาน มะขามหวานเมืองเลย” ประจำปี 2556 บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดเลย นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เข้าร่วมประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งมัธยม และสามารถผ่านเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศ 5 คนสุดท้าย จำนวน 4 คน ประกอบด้วย 1. นางสาวนิภาพร เลิศประเสริฐ หมายเลข 4 โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ อำเภอผาขาว เพลงประกวด “อายแสงนีออน” 2. นายอิทธิพล แก้วมั่น หมายเลข 8 โรงเรียนเลยสว่างวิทยาคม อำเภอวังสะพุง เพลงประกวด “เสรีขอพร” 3. นางสาวพรศิริ โยธา หมายเลข 7 โรงเรียนนาด้วงวิทยา อำเภอนาด้วง เพลงประกวด “ความรักเหมือนยาขม” 4. นางสาวหทัยชนก กองฉันทะ หมายเลข 11 โรงเรียนเลยพิทยาคม อำเภอเมืองเลย เพลงประกวด “สาวเพชรบุรี” และ 5. เป็นนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 เด็กหญิงสุรีวรรณ พรมดี หมายเลข 3 โรงเรียนบ้านสวนห้อมผางาม อำเภอหนองหิน เพลงประกวด “โรงแรมใจ” ทั้งนี้ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งมัธยมในรอบชิงชนะเลิศจะจัดขึ้นในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ นี้ ตั้งแต่เวลา 19.00 น. ณ เวทีกลางงานกาชาด “ดอกฝ้ายบาน มะขามหวานเมืองเลย” เช่นเดิม โดยในรอบนี้ผู้เข้าประกวดจะต้องร้อง 2 เพลง เพลงช้า 1 เพลงและเพลงเร็ว 1 เพลง
[ ผู้รายงาน : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สพม.19 ]

   [ เข้าสู่ระบบ ]    [ ปิดหน้าจอนี้ ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (จังหวัดเลย-หนองบัวลำภู)
อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42100
โทรสาร. 0-42xx-xxxx