จำนวนผู้เข้าชม 884 ครั้ง วันอังคารที่ 04 กุมภาพันธ์ 2556
นักเรียนดีเด่นผู้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติ
           นายอดิพล โพธิ์ศรีสม นักเรียนชั้น ม.6/11 โรงเรียนเลยพิทยาคม จังหวัดเลย นักเรียนดีเด่นผู้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติ รับโล่เกียรติคุณ จากนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ที่รัฐสภา ในวันเด็กแห่งชาติปี ประจำปี 2556
[ ผู้รายงาน : โรงเรียนนาด้วงวิทยา ]

   [ เข้าสู่ระบบ ]    [ ปิดหน้าจอนี้ ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (จังหวัดเลย-หนองบัวลำภู)
อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42100
โทรสาร. 0-42xx-xxxx