[ เข้าสู่ระบบส่งข่าว ]   

  มีข่าว-กิจกรรมทั้งหมด  39 รายการ
วันพุธที่ 13 สิงหาคม 2557
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
 (มีผู้ชม 486 ครั้ง)
   รางวัลชนะเลิศโครงงานฟิสิกส์พลังงาน ระดับนานาชาติ ประเทศญี่ปุ่น The 1st Prize Energy Research Project Presentation ในงาน Shizuoka Kita Youth Science Engineering Forum SKYSEF 2014) ณ เมืองชิซูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 8-12 สิงหาคม 2557 นับเป็นรางวัลชนะเลิศปีที่ 2 ขอแสดงความยินดีกับครูบอย ครูส้มโอ ครูเอ๋ พร้อมนักเรียนคนเก่ง คือ น้องกวิส น้องพิว น้องหนุ่ย พร้อมขอบพระคุณ สพฐ. คณะกรรมการบริหารโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผอ.ทินกร นนทการ คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนทุกคน สำหรับความสำเร็จอีกครั้งมีปีนี้....
วันพุธที่ 11 มิถุนายน 2557
ผู้ส่งข่าว : ภูเบศ เพ็งธรรม
 (มีผู้ชม 393 ครั้ง)
   คนเก่งของเรา ขอแสดงความยินดีกับ นางสาววรนุช ทองนาม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปี่ที่ 6 โรงเรียนผาสามยอดวิทยาคม ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ ในโครงการอุดมศึกษาเพื่อทายาทเกษตรกร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาัลเชียงใหม่ จากการแข่งขันสอบคัดเลือกจากนักเรียนนับพันคน นางสาววรนุช ทองนาม เป็นหนึ่งเดียวของจังหวัดเลยที่ผ่านการคัดเลือก....
วันอาทิตย์ที่ 08 มิถุนายน 2557
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
 (มีผู้ชม 456 ครั้ง)
   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย ผ่านการคัดเลือกในชิ้นงานวิดิทัศน์(ภาษาอังกฤษ) ในหัวข้อ"วิถีชีวิตการเกษตรในท้องถิ่น" ซึ่งโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมโครงการค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น "The Asian Plus Three Junior Science Odyssey " (ATP JSO 2014) ณ Nation Science Musium, thailand ระหว่าง 23-29 มิถุนายน 2557 ซึ่งประกอบด้วยเด็กหญิงอิงขวัญ สอนโพธิ์กลาง , เด็กหญิงวริศรา จิตรเจริญ และเด็กหญิงณัฐณิชา พงษ์พิทยาธร โดยมีครูศิริสวัสดิ์ ราชมา เป็นครูที่ปรึกษา ร่วมแสดงความยินดีและเป็นกำลังใจในการพัฒนาต่อไป ... เลยจุฬา....
วันอาทิตย์ที่ 08 มิถุนายน 2557
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
 (มีผู้ชม 547 ครั้ง)
   นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย ผ่านการคัดเลือก(ทดสอบวิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ) เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน JENESYS 2.0 Social Community ณ ประเทศญี่ปุ่น ประกอบด้วย 1. สาขาดาราศาสตร์ คือ นางสาวปิ่นมณี สีสร ระหว่างวันที่ 3-10 มีนาคม 2557 2. สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คือ นายจิรายุทธ พลเยี่ยม ระหว่างวันที่ 7-12 มีนาคม 2557 และ 3. สาขาวิศวกรรมศาสตร์ คือ นายณัฐพงษ์ วงค์ละคร ระหว่างวันที่ 1-9 กรกฎาคม 2557 ซึ่งสถานเอกอัครราชฑูตญี่ปุ่น รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด ขอแสดงความยินดีและร่วมเป็นกำลังใจในการพัฒนาต่อไป .... เลยจุฬา....
วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
 (มีผู้ชม 659 ครั้ง)
   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย (Pccloei Thailand Go Green ) ปีนี้คว้า 3 รางวัลคุณภาพระดับประเทศ หัวข้อ ฉลาดกิน ฉลาดอยู่ ฉลาดใช้พลังงาน วิถีไทยสู่สังคมสีเขียว คือ รางวัลดีเด่นการประกวดภาพศิลป์ , รางวัลดีเด่นการประกวดเพลงเพลง และรางวัลชนะเลิศขวัญใจสื่อมวลชน ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ณ เมืองทองธานี ปี 2557 ขอขอบคุณ สพฐ. บางจากฯ สพม. เขต 19 และบุคลากรทุกท่าน....
วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2557
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
 (มีผู้ชม 482 ครั้ง)
   นางสาวปิ่นมณี สีสร และคณะ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การนำเสนอโครงงานหุ่นยนต์ ระดับชาติ ในงาน First Lego League 2013 ในวันที่ 13 ก.พ. 57 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ ปทุมธานี โดยมีครูธวัชชัย จันทร์บุตรสา และครูสุรศักดิ์ บุญธิมา เป็นครูที่ปรึกษา....
วันอังคารที่ 04 กุมภาพันธ์ 2557
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
 (มีผู้ชม 517 ครั้ง)
   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย มีโอกาสเข้าร่วมการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ (ภาษาอังกฤษ) "(MWITS SCIENCE FAIR 2014 January 29-31, 2014" ที่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โดยมี รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ เป็นประธานพิธีเปิดและมีโรงเรียนจากประเทศญี่ปุ่น เกาหลี กัมพูชา และโรงเรียนในประเทศเข้าร่วมการนำเสนอโครงงานครั้งนี้ รวมทั้ง กลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย และในการจัดกิจกรรมครั้งนี้โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการนำเสนอโครงงาน จำนวน 2 สาขา ประกอบด้วย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 1 เรื่อง และโครงงานคณิตศาสตร์ 1 เรื่อง พร้อมครูผู้สังเกตกิจกรรม 2 คน โดย ครูสุรจิตา เศรษฐภักดี ตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และ ครูดาวเด่น เหลาผา ตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นับเป็นความภาคภูมิใจที่โรงเรียนได้เปิดโอกาสให้ครูและนักเรียนวิทยาศาสตร์ ได้รับประสบการณ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการร่วมกับนักวิทยาศาสตร์ทั้งในและต่างประเทศ นักเรียนที่เข้าร่วมประกอบด้วย นายเนติวัฒน์ นาโม , นางสาวรุ่งนภา สีดี ,นางสาวอรพิมล รัตนทิพย์ , นางสาวจิราภา สุราราช ,....
วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2557
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
 (มีผู้ชม 515 ครั้ง)
   โครงงานคณิตศาสตร์ ม.ต้น ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภูมิภาค เข้าแข่งขันระดับชาติ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปี 2556 โดยมีเด็กชายสัณหวัช มิ่งชนิด เด็กชายธัญธร ขำเกื้อ และเด็กหญิงนุตตมา วัฒนานุสิทธิ์ เป็นผู้จัดทำ โดยมีครูดาวเด่น เหลาผา และครูพัชราภรณ์ ชำนาญไพร เป็นที่ปรึกษา อำนวยการโดย ผอ.ทินกร นนทการ และบุคลากร จภ เลย....
วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2557
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
 (มีผู้ชม 367 ครั้ง)
   ในวันที่ 20-24 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย ได้เข้าแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับประเทศ ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้รับรางวัลการศึกษาดูงานด้านหุ่นยนต์ต่างประเทศ ที่ประเทศอินโดนีเซีย ในวันที่ 12-18 พฤศจิกายน 2556 ที่ผ่านมา ซึ่งนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย นายสุเมธ ภูดวง นายจิรัฏฐ์ นาคฤทธิ์ นายอัฑฒณัฏฐ์ หารเขมร นางสาวปิ่นมณี สีสร นายณัฐดนัย ศรีสุธรรม และนายอัษฎายุธ วงศ์ภักดี โดยมีครูธวัชชัย จันทร์บุตรสา เป็นครูที่ปรึกษา พร้อมด้วยครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี....
วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2557
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
 (มีผู้ชม 714 ครั้ง)
   ในวันที่ 19 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา นายสมพงศ์ อรุณโรจน์ปัญญา ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลชนะเลิศ โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ “The 1st Prize Energy Research Project Presentation” ในงาน Shizuoka Kita Youth Science Engineering Forum ZSKYSEF 2013) ณ เมืองชิซูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น พร้อมกันนี้ยังมีแขกผู้มีเกียรติมาร่วมงานในพิธี อาทิ นายสมศักดิ์ ขจรเฉลิมศักดิ์ ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย ผศ.สนิท เหลืองบุตรนาค อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย รองอธิการบดี คณาอาจารย์ และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ตัวแทนจาก สพม. เขต 19 ผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัด สพม. เขต 19 หัวหน้าส่วนราชการ และเอกชน พร้อมคณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยทุกคน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) ได้รับรางวัลชนะเลิศโครงงานวิทยาศาสตร์ แบบ Oral Presentation สาขาพลังงาน ระดับนานาชาติ (The 1st Prize Presentation : Energy) ในงาน Shizuoka Kita Youth Science Engineering Furum 2013 (S....
Page. [1][2][3][4]  
แสดงผล 10 รายการต่อหน้า

[ สมัครสมาชิก ]    [ เข้าสู่ระบบส่งข่าว ]    [ ปิดหน้าจอนี้ ]

จัดทำโดย ict สพป.นภ.2
.............................................................................................................................................