จำนวนผู้เข้าชม 586 ครั้ง 

วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2559
ครูภาษาไทยดีเด่น
           นางพิชยา เสนามนตรี ครูวิทยาฐานะ ครูวิทยฐานะชํานาญการพิเศษรเข้ารับรางวัลครูภาษาไทยดีเด่นเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ "สธ" จากท่านพลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
[ ผู้รายงาน : นายอนุชิต ทุมแสง เครือข่ายประชาสัมพันธ์ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ ]

   [ เข้าสู่ระบบ ]    [ ปิดหน้าจอนี้ ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (จังหวัดเลย-หนองบัวลำภู)
อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42100
โทรสาร. 0-42xx-xxxx