จำนวนผู้เข้าชม 651 ครั้ง 

วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2559
รางวัล MOE AWARDS
           นายนิคม บุญเรืองศรี เข้ารับโล่รางวัล MOE AWARDS สาขาโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น กระทรวงศึกษาธิการ เมื่ิอวันที่ 7 มีนาคม 2559
[ ผู้รายงาน : นายนิคม บุญเรืองศรี ]

   [ เข้าสู่ระบบ ]    [ ปิดหน้าจอนี้ ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (จังหวัดเลย-หนองบัวลำภู)
อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42100
โทรสาร. 0-42xx-xxxx