จำนวนผู้เข้าชม 778 ครั้ง 

วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2559
ครูสมจิต ทิพรส ร.ร.ภูเรือวิทยา รับรางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรี ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
           ครูสมจิต ทิพรส วิทยฐานะเชี่ยวชาญ โรงเรียนภูเรือวิทยา อ.ภูเรือ จ.เลย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู) เข้ารับรางัลเจ้าฟ้ามหาจักรี กับนายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เนื่องในโอกาสวันครู ณ หอประชุมขุมทองวิไล มหาราชภัฏเลย เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2559
[ ผู้รายงาน : เครือข่าย ปชส.สพม.19 ]

   [ เข้าสู่ระบบ ]    [ ปิดหน้าจอนี้ ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (จังหวัดเลย-หนองบัวลำภู)
อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42100
โทรสาร. 0-42xx-xxxx