จำนวนผู้เข้าชม 453 ครั้ง วันศุกร์ที่ 06 มีนาคม 2558
ผู้ปฏิบัติงานคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น‬
           รางวัลเกียรติบัตร. ‪ผู้ปฏิบัติงานคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น‬ จาก ฉก.ชน.สพฐ. มอบโดยนายมงคลวิทย์ ทาปลัด ผอ.สพม.19 ในคราวประชุมผู้บริหารสถานศึกษา 25 กุมภาพันธ์ 2558 ณ. ห้องประชุมโรงเรียนนาด้วงวิทยา ...‪ความภาคภูมิใจที่ได้เป็นข้าราชการที่ดี
[ ผู้รายงาน : นุชนารถ ]

   [ เข้าสู่ระบบ ]    [ ปิดหน้าจอนี้ ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (จังหวัดเลย-หนองบัวลำภู)
อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42100
โทรสาร. 0-42xx-xxxx