จำนวนผู้เข้าชม 633 ครั้ง วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2557
ครูสพม.19 คว้ารางวัล Thailand Innovative Leadership Awards2014
           ครูสมร ตาระพันธ์ คว้ารางวัล 1 ใน 10 จากการนำเสนอผลงานโครงการ Thailand Innovative Teachers Leadership Awards 2014 โดยบริษัท Microsoft Thailand จำกัด ได้รับวโรกาสเข้ารับพระราชทานถ้วยรางวัลเกียรติยศจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อาคารชัยพัฒนา วังสวนจิตรลดา เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา สุดยอดครู IT ระดับประเทศ
[ ผู้รายงาน : โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา ]

   [ เข้าสู่ระบบ ]    [ ปิดหน้าจอนี้ ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (จังหวัดเลย-หนองบัวลำภู)
อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42100
โทรสาร. 0-42xx-xxxx