จำนวนผู้เข้าชม 454 ครั้ง 

วันอังคารที่ 03 กันยายน 2557
รางวัลเดือนสิงหาคม
           1. รางวัล ชนะเลิศหุ่นยนต์อัตโนมัติ รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี และ รางวัลที่ 3 หุ่นยนต์อัตโนมัติ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี 2557 (โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านหุ่นยนต์อัตโนมัติ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ STEM Education ครั้งที่ 2 ของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 12 แห่งทั่วประเทศ) 2. รองชนะเลิศอันดับ 2 โครงงานวิทย์ ประเภททดลอง ในงานสัปดาห์วิทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2557 3. รางวัลชมเชย การแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 24-25 สิงหาคม 2557 ณ จภ.นครศรีธรรมราช 4. การเยี่ยมชมการจัดการศึกษาจากประเทศญี่ปุ่น 5. รางวัลต่างๆ จากสัปดาห์วิทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มทส. มมส. และกลุ่ม จภ. ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.pccloei.ac.th
[ ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย ]

คลิกอ่านรายละเอียดไฟล์แนบที่1

คลิกอ่านรายละเอียดไฟล์แนบที่2

คลิกอ่านรายละเอียดไฟล์แนบที่3


[ สมัครสมาชิก ]    [ เข้าสู่ระบบส่งข่าว ]    [ ปิดหน้าจอนี้ ]


By ict สพม.19
..........................................................................................................................................