[ เข้าสู่ระบบส่งข่าว ]   

  มีข่าว-กิจกรรมทั้งหมด  40 รายการ
วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2557
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
 (มีผู้ชม 891 ครั้ง)
   ในวันที่ 19 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา นายสมพงศ์ อรุณโรจน์ปัญญา ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลชนะเลิศ โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ “The 1st Prize Energy Research Project Presentation” ในงาน Shizuoka Kita Youth Science Engineering Forum ZSKYSEF 2013) ณ เมืองชิซูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น พร้อมกันนี้ยังมีแขกผู้มีเกียรติมาร่วมงานในพิธี อาทิ นายสมศักดิ์ ขจรเฉลิมศักดิ์ ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย ผศ.สนิท เหลืองบุตรนาค อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย รองอธิการบดี คณาอาจารย์ และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ตัวแทนจาก สพม. เขต 19 ผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัด สพม. เขต 19 หัวหน้าส่วนราชการ และเอกชน พร้อมคณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยทุกคน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) ได้รับรางวัลชนะเลิศโครงงานวิทยาศาสตร์ แบบ Oral Presentation สาขาพลังงาน ระดับนานาชาติ (The 1st Prize Presentation : Energy) ในงาน Shizuoka Kita Youth Science Engineering Furum 2013 (S....
วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2557
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
 (มีผู้ชม 569 ครั้ง)
   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ด้านการเกษตร ระดับภูมิภาค เนื่องในงานเกษตรสุรนารี 57 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 8-12 มกราคม 2557 โดยโครงงานเรื่อง เครื่องควบคุมอุณหภูมิโรงอบยางพาราอัตโนมัติ ได้ลำดับที่ 5 (รางวัลชมเชย) จาก 48 ผลงาน/โรงเรียน จัดทำโดยนายสุขวิช จิตรจักร นายจิรายุทธ พลเยี่ยม และนายพิชญา อุปมา โดยมีครูสงกรานต์ บุตตะวงค์ และครูน้ำผึ้ง สุพรมอินทร์ เป็นที่ปรึกษา ขอขอบพระคุณ ผอ. ทินกร นนทการ บุคลากร ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยทุกคน อาจารย์ที่ปรึกษาพิเศษจาก ม.ราชภัฏเลย ศิษย์เก่าจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สพม. เขต 19 และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน....
วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2556
ผู้ส่งข่าว : ICT_SPM19
 (มีผู้ชม 669 ครั้ง)
   สรุปผลงานโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมของคุณครูวรวัฒน์ สมวงษ และเด็กนักเรียนในการแข่งขันการประกวดสารคดีสั้น กบจูเนียร์ปี 5 ประเทศไทยในศตวรรษที่ 21 สามารถคว้ารางวัลสูงสุดของการแข่งขันมาได้ถึง 4 รางวัล ดังนี้ 1. รางชนะเลิศวัลสารคดียอดเยี่ยม ซูเปอร์กบจูเนียร์ปี 5 2. รางวัลชนะเลิศ “ เพื่อสิ่งแวดล้อม” โดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 3. ชนะเลิศขวัญใจกบจูเนียร์ Super Vote 4. ชนะเลิศ ถ่ายภาพยอดเยี่ยม และ นายสุวพุทธ ขอสูงเนิน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 ได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 8 คน ของปีนี้ ที่ได้รับทุนการศึกษาเพื่อเรียนต่อในสาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ขอแสดงความยินดีกับทุกๆ คน และเป็นกำลังใจให้ต่อไปครับ ............................
วันพฤหัสบดีที่ 03 ตุลาคม 2556
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม
 (มีผู้ชม 577 ครั้ง)
   บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด ได้ริเริ่มโครงการ “ซัมซุง สร้างพลังการเรียนรู้สู่ อนาคต” (Samsung Smart Learning Center) โดยมีเป้าหมายเพื่อจะส่งเสริมการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ให้กับเด็ก และเยาวชนไทยทั่วประเทศ ด้วยการสร้างศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้แห่งอนาคต Samsung Smart Learning Center ใน โรงเรียน ภายใต้แนวคิดห้องเรียนแห่งอนาคต ที่นำความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนา คุณภาพชีวิต พร้อมสนับสนุนให้ครูสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการสอนสู่การพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ! ซัมซุง ขอแสดงความยินดีที่โรงเรียนของท่านเป็น 1 ในจำนวน 10 โรงเรียนนำร่องที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วม โครงการประจำปีนี้ เพื่อเป็นต้นแบบการจัดการเรียนการสอน ที่สามารถขยายผลสู่ทั่วประเทศต่อไปในอนาคต และขอเรียน เชิญท่านส่งผู้บริหารตัวแทนครูและนักเรียนเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ หรือเวิร์คช็อป “ซัมซุงสร้างพลังการเรียนรู้สู่ อนาคต” เพื่อจุดประกายความคิด และเสริมพลังความมุ่งมั่น ให้ครูในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ให้ กับเด็ก ตลอดจนการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ให้กับนักเรีย....
วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2556
ผู้ส่งข่าว : ณัฐพงศ์
 (มีผู้ชม 1571 ครั้ง)
    วิทวัส ทุมชะ นักวิ่งวัย 15 ปีชาวจังหวัดเลยจากโรงเรียนศรีสงครามวิทยา จ.เลย นำแบบม้วนเดียวจบเข้าเส้นชัยเวลา 52.79 วินาทีคว้าเหรียญทองไปครอง เอเชี่ยนยูธ ครั้งที่ 2 "นานจิง 2013" จากเมืองนานจิง ประเทศจีน ....
วันจันทร์ที่ 03 มิถุนายน 2556
ผู้ส่งข่าว : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สพม.19
 (มีผู้ชม 1486 ครั้ง)
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ขอแสดงความยินดีกับ นายบุญเลิศ หอกระโทก นักเรียนชั้น ม.6 ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นนักเรียนพระราชทาน โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร อำเภอศรีบุยเรือง จังหวีดหนองบัวลำภู ประเภทมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนขนาดเล้ก....
วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2556
ผู้ส่งข่าว : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สพม.19
 (มีผู้ชม 1220 ครั้ง)
   โอเน็ต เต็ม 100 อยู่ที่ตัวตน >>>>>>> เป็นข่าวใหญ่...สวนกระแสข่าวผลสอบโอเน็ตเฉลี่ยทั่วประเทศต่ำกว่าครึ่ง ของ ”ซัน” หรือนายพงษ์เทพ เสนานุช นักเรียนชั้น ม.6 /10 โรงเรียนเลยพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เลย-หนองบัวลำภู เด็กต่างจังหวัดที่ทำข้อสอบโอเน็ต วิชาคณิตศาสตร์ เต็ม 100 คะแนน เป็นที่ 1 ของประเทศ พงษ์เทพ เด็กหนุ่มนิสัยดีเรียนเก่ง เป็นคนจังหวัดเลยโดยกำเนิด มีน้องชาย 1 คน ชื่อพงษ์เทวา เรียน ม.1 โรงเรียนเดียวกัน แม้ว่าคุณแม่ทิพย์วรรณกับคุณพ่อเดชา จะแยกทางกันมาแล้ว 8 ปี พงษ์เทพก็ยังไปมาหาสู่ ช่วยคุณพ่อและคุณแม่ทำงานเป็นประจำ นางทิพยวรรณ ทิพย์เพชร คุณแม่ของพงษ์เทพ เป็นบุคลากรทางการศึกษาอื่น 38 ค (2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน บอกว่า จะเปิดโอกาสให้ลูกได้คิดและตัดสินใจทำในสิ่งที่ตนเองชอบ ไม่เคยบังคับพร้อมสนับสนุนให้เพิ่มพูนความรู้มาโดยตลอด และภูมิใจมากที่ลูกสร้างชื่อเสียงให้กับตนเอง ครอบครัว และโรงเรียน ได้ศึกษาต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามที่ฝันไว้ ด้านพงษ์เทพ บอกว่า เพราะทุกๆ อย่างนั้นขึ้นอ....
วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2556
ผู้ส่งข่าว : งานรับนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเลย
 (มีผู้ชม 1325 ครั้ง)
   นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย. คว้ารางวัลเหรียญทองระดับชาติในงานการแข่งศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระหว่างวันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ 2556 ในกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกอบด้วย นายอธิศ วัดเวียงคำ นายเชาว์วรรธน์ สิงห์ทอง และนายศักดิ์ดา วงศ์หินกอง. ครูที่ปรึกษา นายทนงเกียรติ พลไชยาและนางจุฑารัตน์ นาคะรังษี....
วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนธาตุพิทยาคม
 (มีผู้ชม 984 ครั้ง)
   นายสัภยา สิงห์สถิตย์และนายปรีชา ชัยสุ่ย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนธาตุพิทยาคม และนางอภิญญา โยวะ ครูที่ปรึกษา ได้นำสิ่งประดิษฐ์ "เครื่องขัดเยื่อเมล็ดถั่วลิสง" เข้าร่วมแสดงนิทรรศการใน "วันนักประดิษฐ์" ปี 2556 ในวันที่ 2-5 กุมภาพันธ์ 2556 ณ เมืองทองธานี....
วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม
 (มีผู้ชม 1307 ครั้ง)
   กลุ่มสาระการงานอาชีพฯโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมได้นำนักเรียนเข้าร่วมการตอบปัญหาการเกษตรในงานวันเกษตรภาคอีสาน วันเสาร์ที่ 26 เดือน มกราคม พ.ศ. 2556 ที่คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 1. การแข่งขันการตอบปัญหาทางการเกษตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันรอบที่ 1 เข้าแข่งขันจำนวน 48 โรงเรียน การแข่งขันตอบปัญหาโดยข้อสอบปรนัย 30 ข้อ ผลปรากฏว่า โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม ได้คะแนนสูงสุด 22 คะแนน เป็นลำดับที่ 1 การแข่งขันรอบที่ 2 คัดจากโรงเรียนที่แข่งขันในรอบแรก ที่ได้คะแนนสูงเข้าแข่งขัน 15 โรงเรียน ลักษณะการแข่งขันโดยการถาม – ตอบ ข้อละ 30 วินาที จำนวนคำถาม 25 ข้อ และคัดเลือกโรงเรียนที่ได้คะแนนสูงตามลำดับจากรอบที่ 2 จำนวน 5 โรงเรียน เป็นโรงเรียนที่ชนะการแข่งขัน โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมได้ 9 คะแนน สรุปผล ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมเป็น โรงเรียนที่ได้เข้าร่วม รางวัลการแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รางวัลชนะเลิศ จะได้โล่ รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 6,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 รับเกียรติบัตรแล....
Page. [1][2][3][4]  
แสดงผล 10 รายการต่อหน้า

[ สมัครสมาชิก ]    [ เข้าสู่ระบบส่งข่าว ]    [ ปิดหน้าจอนี้ ]

จัดทำโดย ict สพม.19
.............................................................................................................................................