[ เข้าสู่ระบบส่งข่าว ]   

  มีข่าว-กิจกรรมทั้งหมด  39 รายการ
วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2557
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
 (มีผู้ชม 486 ครั้ง)
   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ด้านการเกษตร ระดับภูมิภาค เนื่องในงานเกษตรสุรนารี 57 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 8-12 มกราคม 2557 โดยโครงงานเรื่อง เครื่องควบคุมอุณหภูมิโรงอบยางพาราอัตโนมัติ ได้ลำดับที่ 5 (รางวัลชมเชย) จาก 48 ผลงาน/โรงเรียน จัดทำโดยนายสุขวิช จิตรจักร นายจิรายุทธ พลเยี่ยม และนายพิชญา อุปมา โดยมีครูสงกรานต์ บุตตะวงค์ และครูน้ำผึ้ง สุพรมอินทร์ เป็นที่ปรึกษา ขอขอบพระคุณ ผอ. ทินกร นนทการ บุคลากร ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยทุกคน อาจารย์ที่ปรึกษาพิเศษจาก ม.ราชภัฏเลย ศิษย์เก่าจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สพม. เขต 19 และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน....
วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2556
ผู้ส่งข่าว : ICT_SPM19
 (มีผู้ชม 578 ครั้ง)
   สรุปผลงานโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมของคุณครูวรวัฒน์ สมวงษ และเด็กนักเรียนในการแข่งขันการประกวดสารคดีสั้น กบจูเนียร์ปี 5 ประเทศไทยในศตวรรษที่ 21 สามารถคว้ารางวัลสูงสุดของการแข่งขันมาได้ถึง 4 รางวัล ดังนี้ 1. รางชนะเลิศวัลสารคดียอดเยี่ยม ซูเปอร์กบจูเนียร์ปี 5 2. รางวัลชนะเลิศ “ เพื่อสิ่งแวดล้อม” โดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 3. ชนะเลิศขวัญใจกบจูเนียร์ Super Vote 4. ชนะเลิศ ถ่ายภาพยอดเยี่ยม และ นายสุวพุทธ ขอสูงเนิน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 ได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 8 คน ของปีนี้ ที่ได้รับทุนการศึกษาเพื่อเรียนต่อในสาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ขอแสดงความยินดีกับทุกๆ คน และเป็นกำลังใจให้ต่อไปครับ ............................
วันพฤหัสบดีที่ 03 ตุลาคม 2556
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม
 (มีผู้ชม 498 ครั้ง)
   บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด ได้ริเริ่มโครงการ “ซัมซุง สร้างพลังการเรียนรู้สู่ อนาคต” (Samsung Smart Learning Center) โดยมีเป้าหมายเพื่อจะส่งเสริมการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ให้กับเด็ก และเยาวชนไทยทั่วประเทศ ด้วยการสร้างศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้แห่งอนาคต Samsung Smart Learning Center ใน โรงเรียน ภายใต้แนวคิดห้องเรียนแห่งอนาคต ที่นำความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนา คุณภาพชีวิต พร้อมสนับสนุนให้ครูสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการสอนสู่การพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ! ซัมซุง ขอแสดงความยินดีที่โรงเรียนของท่านเป็น 1 ในจำนวน 10 โรงเรียนนำร่องที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วม โครงการประจำปีนี้ เพื่อเป็นต้นแบบการจัดการเรียนการสอน ที่สามารถขยายผลสู่ทั่วประเทศต่อไปในอนาคต และขอเรียน เชิญท่านส่งผู้บริหารตัวแทนครูและนักเรียนเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ หรือเวิร์คช็อป “ซัมซุงสร้างพลังการเรียนรู้สู่ อนาคต” เพื่อจุดประกายความคิด และเสริมพลังความมุ่งมั่น ให้ครูในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ให้ กับเด็ก ตลอดจนการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ให้กับนักเรีย....
วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2556
ผู้ส่งข่าว : ณัฐพงศ์
 (มีผู้ชม 1454 ครั้ง)
    วิทวัส ทุมชะ นักวิ่งวัย 15 ปีชาวจังหวัดเลยจากโรงเรียนศรีสงครามวิทยา จ.เลย นำแบบม้วนเดียวจบเข้าเส้นชัยเวลา 52.79 วินาทีคว้าเหรียญทองไปครอง เอเชี่ยนยูธ ครั้งที่ 2 "นานจิง 2013" จากเมืองนานจิง ประเทศจีน ....
วันจันทร์ที่ 03 มิถุนายน 2556
ผู้ส่งข่าว : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สพม.19
 (มีผู้ชม 1400 ครั้ง)
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ขอแสดงความยินดีกับ นายบุญเลิศ หอกระโทก นักเรียนชั้น ม.6 ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นนักเรียนพระราชทาน โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร อำเภอศรีบุยเรือง จังหวีดหนองบัวลำภู ประเภทมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนขนาดเล้ก....
วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2556
ผู้ส่งข่าว : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สพม.19
 (มีผู้ชม 1135 ครั้ง)
   โอเน็ต เต็ม 100 อยู่ที่ตัวตน >>>>>>> เป็นข่าวใหญ่...สวนกระแสข่าวผลสอบโอเน็ตเฉลี่ยทั่วประเทศต่ำกว่าครึ่ง ของ ”ซัน” หรือนายพงษ์เทพ เสนานุช นักเรียนชั้น ม.6 /10 โรงเรียนเลยพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เลย-หนองบัวลำภู เด็กต่างจังหวัดที่ทำข้อสอบโอเน็ต วิชาคณิตศาสตร์ เต็ม 100 คะแนน เป็นที่ 1 ของประเทศ พงษ์เทพ เด็กหนุ่มนิสัยดีเรียนเก่ง เป็นคนจังหวัดเลยโดยกำเนิด มีน้องชาย 1 คน ชื่อพงษ์เทวา เรียน ม.1 โรงเรียนเดียวกัน แม้ว่าคุณแม่ทิพย์วรรณกับคุณพ่อเดชา จะแยกทางกันมาแล้ว 8 ปี พงษ์เทพก็ยังไปมาหาสู่ ช่วยคุณพ่อและคุณแม่ทำงานเป็นประจำ นางทิพยวรรณ ทิพย์เพชร คุณแม่ของพงษ์เทพ เป็นบุคลากรทางการศึกษาอื่น 38 ค (2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน บอกว่า จะเปิดโอกาสให้ลูกได้คิดและตัดสินใจทำในสิ่งที่ตนเองชอบ ไม่เคยบังคับพร้อมสนับสนุนให้เพิ่มพูนความรู้มาโดยตลอด และภูมิใจมากที่ลูกสร้างชื่อเสียงให้กับตนเอง ครอบครัว และโรงเรียน ได้ศึกษาต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามที่ฝันไว้ ด้านพงษ์เทพ บอกว่า เพราะทุกๆ อย่างนั้นขึ้นอ....
วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2556
ผู้ส่งข่าว : งานรับนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเลย
 (มีผู้ชม 1245 ครั้ง)
   นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย. คว้ารางวัลเหรียญทองระดับชาติในงานการแข่งศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระหว่างวันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ 2556 ในกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกอบด้วย นายอธิศ วัดเวียงคำ นายเชาว์วรรธน์ สิงห์ทอง และนายศักดิ์ดา วงศ์หินกอง. ครูที่ปรึกษา นายทนงเกียรติ พลไชยาและนางจุฑารัตน์ นาคะรังษี....
วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนธาตุพิทยาคม
 (มีผู้ชม 892 ครั้ง)
   นายสัภยา สิงห์สถิตย์และนายปรีชา ชัยสุ่ย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนธาตุพิทยาคม และนางอภิญญา โยวะ ครูที่ปรึกษา ได้นำสิ่งประดิษฐ์ "เครื่องขัดเยื่อเมล็ดถั่วลิสง" เข้าร่วมแสดงนิทรรศการใน "วันนักประดิษฐ์" ปี 2556 ในวันที่ 2-5 กุมภาพันธ์ 2556 ณ เมืองทองธานี....
วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม
 (มีผู้ชม 1229 ครั้ง)
   กลุ่มสาระการงานอาชีพฯโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมได้นำนักเรียนเข้าร่วมการตอบปัญหาการเกษตรในงานวันเกษตรภาคอีสาน วันเสาร์ที่ 26 เดือน มกราคม พ.ศ. 2556 ที่คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 1. การแข่งขันการตอบปัญหาทางการเกษตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันรอบที่ 1 เข้าแข่งขันจำนวน 48 โรงเรียน การแข่งขันตอบปัญหาโดยข้อสอบปรนัย 30 ข้อ ผลปรากฏว่า โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม ได้คะแนนสูงสุด 22 คะแนน เป็นลำดับที่ 1 การแข่งขันรอบที่ 2 คัดจากโรงเรียนที่แข่งขันในรอบแรก ที่ได้คะแนนสูงเข้าแข่งขัน 15 โรงเรียน ลักษณะการแข่งขันโดยการถาม – ตอบ ข้อละ 30 วินาที จำนวนคำถาม 25 ข้อ และคัดเลือกโรงเรียนที่ได้คะแนนสูงตามลำดับจากรอบที่ 2 จำนวน 5 โรงเรียน เป็นโรงเรียนที่ชนะการแข่งขัน โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมได้ 9 คะแนน สรุปผล ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมเป็น โรงเรียนที่ได้เข้าร่วม รางวัลการแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รางวัลชนะเลิศ จะได้โล่ รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 6,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 รับเกียรติบัตรแล....
วันเสาร์ที่ 09 กุมภาพันธ์ 2556
ผู้ส่งข่าว : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สพม.19
 (มีผู้ชม 998 ครั้ง)
   นักเรียนโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ สพม.19 คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งมัธยม . เมื่อคืนวันที่ 7 กุมภาพันธ์ ณ เวทีกลางงานกาชาด “ดอกฝ้ายบาน มะขามหวานเมืองเลย” ประจำปี 2556 บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดเลย นางสาวนิภาพร เลิศประเสริฐ นักเรียนโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ อำเภอผาขาว ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต (สพม.) 19 สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดร้องเพลไทยลูกทุ่งมัธยม งานกาชาด “ดอกฝ้ายบาน มะขามหวานเมืองเลย” ประจำปี 2556 รับเงินรางวัล 10,000 บาท และถ้วยรางวัลจากนายสมพงศ์ อรุณโรจน์ปัญญา ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย มาได้อย่างยอดเยี่ยม ประทับใจผู้ชม . ส่วนรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่ นางสาวพรศิริ โยธา โรงเรียนนาด้วงวิทยา อำเภอนาด้วง สพม.19 รับเงินรางวัล 7,000 บาท และถ้วยรางวัลจากนายสมพงศ์ อรุณโรจน์ปัญญา ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย รองชนะเลิศอันดับสองได้แก่ เด็กหญิงสุรีวรรณ พรมดี โรงเรียนบ้านสวนห้อมผางาม อำเภอหนองหิน สพป.เลย เขต 2 รับเงินรางวัล 5,000 บาท และถ้วยรางวัลจากนายฐานิศร์ น้อยเพ็ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย . รางวัลชมเชย 2 รางวัล รับเงินรางวัลคนละ 2,000 บา....
Page. [1][2][3][4]  
แสดงผล 10 รายการต่อหน้า

[ สมัครสมาชิก ]    [ เข้าสู่ระบบส่งข่าว ]    [ ปิดหน้าจอนี้ ]

จัดทำโดย ict สพม.19
.............................................................................................................................................